FAKTURAČNÉ ÚDAJE / ADRESA PRE VRÁTENÉ ZÁSIELKY :

Trinity Dent s. r. o.
Kamenárska 2694/3
Spišská Nová Ves 052 01
IČO: 50148133
Neplatca DPH

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS KE I. Pod číslom 38497/V
Tel.č.: +421 907 973 561 – od 9°° do 17°°

BANKOVÉ SPOJENIE:

Bankové spojenie: IBAN : SK0611110000001077780003

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547

Neváhajte nás kontaktovať